CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI HỢP NHẤT LAND

Hoạt động đào tạo là một phần quan trọng góp phần đảm bảo sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có được nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu công việc, thực hiện những mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Với phương châm “con người là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp”. Vì vậy, Hợp Nhất Land không ngừng quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và trao cơ hội phát triển bản thân cho tất cả các cá nhân trong công ty.

z3662997493831_f19d71bbc6e2533ca730031267e55236

GĐKD đào tạo dự án cho NVKD

Hàng tháng chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo kỹ năng cho nhân viên:

-         Đào tạo lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch cho nhân viên mới

-         Đào tạo dự án (cho nhân viên mới và cũ)

-         Đào tạo kỹ năng tìm kiếm khách hàng cho nhân viên mới.

-         Đào tạo kỹ năng học và tìm hiểu dự án

-         Đào tạo kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng và chốt deal

-         Các buổi rèn luyện kỹ năng thuyết trình và trao đổi kinh nghiệm.

Ngoài những buổi đào tạo kỹ năng, đào tạo dự án, Hợp Nhất Land còn thường xuyên tổ chức các cuộc thi viết tìm hiểu về dự án. Đây cũng chính là một nét văn hóa riêng của chúng tôi.

Các cuộc thi viết của chúng tôi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả CBNV trong công ty. Đó không chỉ là sân chơi bổ ích với những phần thưởng giá trị, mà thông qua cuộc thi giúp chúng tôi có đánh giá khách quan về nhân sự, từ đó có những giải pháp để bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nhân sự.

Tại Hợp Nhất Land chúng tôi, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau.

Hotline
登记接受项目信息

现金流量表、价格表、销售政策、平面图、销售合同……全部合一下载

称名 *
电话号码 *
+